Wybierzemy posłów z Podkarpacia

Wybierzemy posłów z Podkarpacia, ale dotychczasowych wypada ocenić!

W październiku wybierzemy posłów na nową 4-letnia kadencję. W swoim wywodzie chciałbym opisać kryteria jakimi winni charakteryzować się moi posłowie, z mojego województwa. Przed wyborami należy ocenić posłów z naszego województwa z mijającej kadencji. Podkreślam z mocą, iż chodzi mi o naszych posłów i z naszego województwa. Stanowią oni emanację władzy wybieralnej naszego regionu w Sejmie i Senacie. W żaden sposób nie interesuje mnie z jakich partii politycznych Ci nasi reprezentanci się wywodzą. Partie jako organizacje mają na celu zdobycie władzy i obsadzenie swoimi ludźmi kluczowych stanowisk dla zarządzania w państwie i województwie jako synekura, łup dla partii za wygrane wybory. Ten proces łupienia stanowisk przybrał rozmiar już nieprzyzwoity. Nie liczą się kompetencje, zasługi rugowanych ze stanowisk. Ważne i jedyne kryterium to przynależność do określonej partii politycznej i zasługi oraz lojalność dla niej. W żaden sposób nie krytykuję określonej partii. Krytykuję i oburzam się mechanizmem, który wszedł do swoistego rytuału rzezi na określonych stanowiskach administracyjnych po każdych wyborach jaką obserwujemy. Jeszcze kilka lat temu proceder ten spotykał się z dużym oburzeniem społeczno medialnym. Obecnie odnoszę wrażenie, że doszło do społecznego przyzwyczajenia na taki stan spraw społecznych, swoistej akceptacji partyjniactwa przed Polską racją stanu, racją regionalną jaką większość z nas tak naturalnie odczuwa. Parlamentarna reprezentacja naszego województwa liczy 25 posłów. Dla nas mieszkańców po każdych wyborach, które są rozgrywkami międzypartyjnymi a partie autorytarnie są kierowane przez wąskie elity a nawet systemem wodzowskim; istotne jest co mamy z wybranych parlamentarzystów dla nas czyli dla województwa. Reszta po każdych wyborach jest nieistotna albo mało istotna regionalnie. Tutaj trzeba zadać pytanie jak współpracują ze sobą parlamentarzyści wybrani z województwa. Czy reżimy partyjne pozwalają im działać dla dobra regionu jako zespół wojewódzki. Przecież po wyborach nic nie przeszkadza aby działać dla dobra regionu jako zespół a nie jako zbieranina rywalizujących ze sobą przedstawicieli partii. Najważniejszym, bodaj pierwszym kryterium rozliczenia za mijającą kadencję powinno być rozliczenie z kryterium wspólnego działania dla nas wszystkim. Jest to kryterium wychowawcze dla nas, bo zawsze tylko zorganizowane wspólne działanie ma sens. Jest to także element patriotyzmu o jakim w czasach pokoju należy zaświadczać. Zatem co razem 25 wybranych Pań i Panów wspólnie uczyniło dla Podkarpacia. Żadne racje partyjne nie powinny nas interesować. Powiem osobiście, że żadne takie wspólne działanie dla województwa nie jest mi znane. Znam jedynie usilne zabiegi w tym towarzystwie jakby się tu poróżnić i pielęgnować odmienności międzypartyjne. Wyobrażam sobie, że wspólne działanie owocowałyby środkami budżetowymi dla regionu. Przez to budowę super połączenia kolejowego ze stolicą co do znudzenia powtarzam; ale tak trzeba aż do efektu. Przykładem takich działań jest lubelskie gdzie wspólnie wywalczono budowę S17 do Warszawy oraz kwotę 350mln zł na budowę lotniska „od zera” , które w 2012 r. odprawi 0,5 mln pasażerów a w 2016 r. planują odprawę miliona pasażerów. Jest to przykład skuteczności regionu w dbałości o swoje. Sądzę, że nie trudno byłoby wykazać sukces lubelskiego odbywa się kosztem naszego regionu. Społeczeństwo lubelskie zostało „murem” zainspirowane do protestu o środki dla swojego regionu; z powodzeniem. Jakoś nie znam takich przykładów w naszym województwie ze strony naszych parlamentarzystów. Do cnoty u nich należy jakby się różnić miedzy sobą i zarażać tymi różnicami całe społeczeństwo Podkarpacia. Może jestem niesprawiedliwy, może to tylko skrywana poza przez tych państwa. Niech przed wyborami wytłumaczą się z cnoty zespołowego załatwiania spraw dla całego województwa tam na salonach warszawskich. Uważam takie postawienie sprawy za zasadnicze przed zbliżającymi się wyborami.

Edward SŁUPEK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *